ಎಕ್ಸೆಲ್ DATEDIF ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸು ಲೆಕ್ಕ

ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ (ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು?)

ಎಕ್ಸೆಲ್ನ DATEDIF ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಬಳಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

DATEDIF ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ

ಎಕ್ಸೆಲ್ DATEDIF ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸು ಲೆಕ್ಕ.

ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, DATEDIF ಕಾರ್ಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸನ್ನು ವರ್ಷಗಳ, ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

= DATEDIF (E1, ಇಂದು (), "Y") & "ವರ್ಷಗಳು," & DATEDIF (E1, ಇಂದು (), "YM") &
"ತಿಂಗಳುಗಳು," & DATEDIF (E1, ಇಂದು (), "MD") & "ದಿನಗಳು"

ಗಮನಿಸಿ : ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ನ ಸೆಲ್ E1 ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೋಶ ಉಲ್ಲೇಖವು ನಂತರ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜೀವಕೋಶದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.

ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೌನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್

ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸೂತ್ರವು ಮೊದಲು DATEDIF ಅನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ನಂತರ ತಿಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.

ಸೂತ್ರದ ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ವರ್ಷಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: DATEDIF (E1, ಇಂದು), "Y") ಮತ್ತು "ವರ್ಷಗಳು" ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: DATEDIF (E1, ಇಂದು (), "YM") ಮತ್ತು "ತಿಂಗಳ" ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: DATEDIF (E1, ಇಂದು ( ), "ಎಮ್ಡಿ") ಮತ್ತು "ಡೇಸ್"

ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟುಗೆದರ್ ಕಾನ್ಕಟನೆಟಿಂಗ್

ಎಂಪರಸಂಡ್ (&) ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಒಂದೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಂಪಿಯರ್ಸಾಂಡ್ ಅನ್ನು DATEDIF ಕಾರ್ಯವನ್ನು "ವರ್ಷಗಳು", "ತಿಂಗಳು" ಮತ್ತು "ಡೇಸ್" ಎಂಬ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಸೂತ್ರದ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಂದು () ಕಾರ್ಯ

DATEDIF ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಸೂತ್ರವು ಇಂದು () ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಇಂದಿನ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇಂದು () ಕಾರ್ಯವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಸರಣಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಮರುಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಯವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಪುನಃ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆಯು ಆಫ್ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ: DATEDIF ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ

 1. ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ನ ಸೆಲ್ E1 ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
 2. ಟೈಪ್ = ಇಂದು () ಸೆಲ್ ಇ 2 ಒಳಗೆ. (ಐಚ್ಛಿಕ). ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ, ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು DATEDIF ಸೂತ್ರವು ಕೆಳಗೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ
 3. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೋಶ E3 ಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ
 4. = DATEDIF (E1, ಇಂದು (), "Y") & "ವರ್ಷಗಳು," & DATEDIF (E1, ಇಂದು (), "YM") & "ತಿಂಗಳುಗಳು"
  & DATEDIF (E1, ಇಂದು (), "MD") & "ಡೇಸ್"

  ಗಮನಿಸಿ : ಪಠ್ಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವಾಗ ಅದು "ವರ್ಷಗಳು" ಎಂಬ ಎರಡು ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಬೇಕು.

 5. ಕೀಲಿಮಣೆಯಲ್ಲಿ ENTER ಕೀಲಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ
 6. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ನ ಸೆಲ್ E3 ನಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಬೇಕು.
 7. ನೀವು ಸೆಲ್ ಇ 3 ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಸೂತ್ರ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ